Sürdürülebilirlik

Demir Holding sürdürülebilirlik vizyonu grubun köklü geçmiş tecrübesinin ışığında geleceğe hizmet etmektir. Kurumsal ve bireysel düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlerin maksadı öncelikli olarak şartları iyileştirmek, refah düzeyini artırmaktır. Biz Demir Holding olarak çalışanlarımızdan ve paydaşlarımızdan aldığımız güç ile hedeflerimize ulaşabileceğimizi çok iyi biliyoruz.

Geleceğe hizmet etmek vizyonu ile inşaat, tarım, enerji gibi pek çok sektörde var olmaya, uzun dönemli projeler geliştirmeye önem veriyoruz.

Çevre

İnsanlığın ve doğal yaşamın geleceği için çevrenin korunmasının birincil şart olduğunu bilir ve bunu bir görev kabul ederiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yaratılabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı, ölçümlemeyi ve gerektiğinde iyileştirmeyi taahhüt ederiz. Sadece üretimini de yaptığımız yeşil enerji ölçeğinde değil, diğer sektörlerdeki çalışmalarımızda da enerji verimliğine maksimum önem verir, yenilebilir enerji kaynaklarına her zaman öncelik veririz.

Çevre

İş Sağlığı ve Güvenliği

Demir Holding olarak insana duyduğumuz saygı çerçevesinde, en değerli varlığımızın çalışanlarımız olması sebebiyle İş Sağlığı ve Güvenliği önceliğimizdir. Grup şirketlerimizde görev yapan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri danışmanlığında tüm bilgilendirmeler ve gelişmeler yakından takip edilmektedir. Özellikle inşaat sektöründe yer aldığımız projelerde sadece kendi çalışanlarımızı değil, altyüklenicilerimizi de takip etmek birincil hedeflerimizdendir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Demir Holding olarak önceliğimiz her zaman toplum ve insan dediğimiz için kültür sanat ve spor çalışmalarımızın her aşamasında öncelikli olarak yer alıyor.

Geleceğe hizmet vermek gayesiyle kültürel düzeyi yüksek, toplumumuza faydalı, sorumluluk sahibi gençlerin yetişmesine destek olmak bu doğrultuda kültür sanat ve spor alanında elimizden geleni yapmaya önem gösteriyoruz.

Spor

Toplumumuzda sporun yeri ve öneminin farkında olarak, başta futbol, basketbol ve denizcilik branşlarında Spor Kulüplerine verdiğimiz destek ile gençlerimizi spora teşvik etmek sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarımız her daim devam edecektir.

Etkinlikleri Gör
Spor

Kültür ve Sanat

Kültür ve sanat herkesin hakkı diyerek, öncelikle genç neslin kültür ve sanata erişimi, kendini sanatla ifade edebilmesi çağımızda önemli ve özlenen bir husus oldu. Demir Holding köklerine bağlı kültürel yapısından yola çıkarak, kültürel ifade özgürlüğünü savunur ve kültürel kimliklerin korunmasını ve yaşatılmasını her zaman destekler.

Etkinlikleri Gör
Kültür ve Sanat